Projekty

Do głównych celów działalności spółki należy poszukiwanie nieruchomości magazynowych i przemysłowych o dużym potencjale inwestycyjnym w zakresie realizacji obiektów hal magazynowo-logistycznych i produkcyjnych o atrakcyjnej lokalizacji względem sieci połączeń drogowych. Cele realizujemy poprzez współpracę z najlepszymi dostawcami sprzętu, ekspertami oraz innowatorami technologii, co pozwala na realizację najbardziej nowoczesnych przedsięwzięć. Hale magazynowo-logistyczne są budowane przy użyciu najlepszych materiałów i komponentów w technologii budownictwa energooszczędnego co może przynieść nawet 30% redukcji kosztów utrzymania budynków.

Oprócz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi logistyczne, Eki Energy promuje także wysoko innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jest to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów, który niesie ze sobą możliwość dużych zysków. Wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w sposób praktyczny, dążąc do tworzenia nowatorskich rozwiązań oraz implementacji tych rozwiązań w projektach i docelowym rynku. Innowacja jest dla nas ciągłym procesem uczenia się, składającym się z kreatywnego myślenia i działania. Cieszymy się wsparciem solidnych inwestorów oraz zapleczem w postaci animatorów innowacyjnych technologii. Wiemy, jak generować korzyści, zarówno te ekonomiczne, jak i niewymierne. Chcemy, by współpraca z wiarygodnymi partnerami przekładała się na sukcesy zawodowe, nowe miejsca pracy, a także inne wymierne korzyści dla nas, naszych partnerów oraz polskiej gospodarki.

 

Logistyka

Znając i rozumiejąc potrzeby branży logistycznej, wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które sprzyjają rozwojowi rynku magazynowego. Posiadamy bogate doświadczenie w konstruowaniu hal o różnych gabarytach, przeznaczonych dla wielu sektorów i gałęzi biznesu. Jesteśmy rzetelnym partnerem, niezawodnym zarówno we wznoszeniu nowych konstrukcji, jak i w ich rozbudowie. Obiekty mogą pełnić rozmaite funkcje, na przykład służyć do wysyłania lub magazynowania towaru czy spełniać rolę hali produkcyjnej lub montażowej z zapleczem magazynowym.

W ostatnich latach w Polsce daje się zaobserwować dynamiczny rozwój rynku powierzchni magazynowych. Aktywność wynajmujących hale magazynowe widać chociażby po znikających pustostanach. Do Polski od lat wpływają też fundusze unijne, które wydawane są między innymi na rozwój sieci dróg i remonty połączeń kolejowych, a poprawa infrastruktury sprzyja rozwojowi rynku magazynowego - czyniąc atrakcyjnymi nowe lokalizacje, takie jak Rzeszów, Lublin czy Białystok.

W I kwartale 2017 r. popyt brutto na rynku magazynowym w Polsce osiągnął rekordowy poziom 855 000 mkw. To najmocniejsze otwarcie roku w historii rynku. Na nowe kontrakty przypadło 647 800 mkw., czyli aż 75% popytu brutto. W I kw. br. największą aktywność najemców odnotowano na Górnym Śląsku, a następnie w rejonie Warszawy i Wrocławiu. W I kw. 2017 r. deweloperzy oddali do użytku rekordowe 538 000 mkw. W rezultacie całkowite zasoby magazynowe na polskim rynku sięgnęły 11,7 mln mkw., co daje Polsce ósme miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Powyższe dane potwierdzają stale rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce oraz dużą dynamikę rozwoju tego rynku, co dodatkowo potwierdza zasadność realizacji projektów na tym rynku.

Największe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową zgłosiły w ubiegłym roku przedsiębiorstwa z branży logistycznej, motoryzacyjnej, lekkiej produkcji oraz handlowej. Aktywność najemców na rynku powierzchni przemysłowych, a przez to i deweloperów, w dużej mierze jest podyktowana rozwojem e-commerce – którego grupą docelową jest już nie tylko polski, lecz i zachodni konsument.

 

Innowacyjne technologie

Jednym z najnowszych projektów Eki Energy jest dostarczenie i instalacja inteligentnych liczników energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła oraz utworzenie Centralnego Systemu Monitoringu – zautomatyzowanego centrum zbierania i przetwarzania danych o zużyciu mediów. Jest to narzędzie do zarządzania optymalnym wykorzystaniem mediów, monitorującym zarówno ich ilość, jak i jakość. System ma na celu poprawę efektywności i jakości usług energetycznych, zapewniając obniżenie kosztów oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Wdrożenie oferowanych narzędzi zdecydowanie usprawni zarządzanie układami pomiarowymi.

Wraz z rozwojem tzw. Internetu Rzeczy – rynku urządzeń, które łączą się z Internetem i zbierają dane bez udziału człowieka – rozwijać zaczęła się koncepcja Smart City. Ta pionierska inicjatywa ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisję Europejską. Zaangażowanie miast w budowę Smart City  pomoże m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnięciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i są najlepszym dowodem na to, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie idea Smart City. Jej realizacja umożliwia wzrost jakości życia przy zmniejszeniu jego kosztów.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed pełną informatyzacją miast jest zautomatyzowanie procesu odczytu liczników. Instalacje inteligentnych liczników przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lipca 2009 roku, nakładająca obowiązek wyposażenia w nie przynajmniej 80% konsumentów do 2020 roku.

W odpowiedzi na zmieniające się czasy i potrzeby miast opracowany został projekt Centralnego Systemu Monitoringu – nowoczesnej sieci przesyłowej. W odróżnieniu od tradycyjnej sieci, ta inteligentna sieć (Smart Grid)  jest w znacznej mierze cyfrowa i opiera się na dwustronnej komunikacji między dostawcą i odbiorcą. Sieć wyposażona jest w wiele czujników, które odpowiadają za ciągły monitoring stanu sieci i jej automatyczną konserwację. Ponadto charakteryzuje się doskonałą możliwością dostosowywania do indywidualnych potrzeb odbiorcy, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw lub zakładów przemysłowych.

Instalacja sieci Smart Grid wiąże się z szeregiem korzyści:

 • zmniejszenie zużycia energii,
 • usprawnienie przesyłu energii w sieci,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia długotrwałych przerw w dostawie prądu,
 • możliwość zdalnego sterowania poziomem oświetlenia,
 • możliwość dokładnego monitorowania stanu sieci i szybkiego likwidowania ewentualnych usterek.

Z siecią współpracuje inteligentny system pomiarowy (Smart Metering), który umożliwia zautomatyzowaną, dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między licznikami a centralnym systemem informatycznym. Zautomatyzowane centrum zbierania danych o zużyciu mediów i bilingowania ma natomiast zwiększyć efektywność zarządzania zużywanymi zasobami poprzez możliwość kontroli poziomu zużycia energii, wody, gazu i ciepła oraz budowę świadomości ekologicznej społeczeństwa. System bilingowy współpracuje z platformą internetową, na której można sprawdzić stan liczników, historię zużycia mediów oraz wysokość należnych opłat.

Korzyści z zainstalowania inteligentnego systemu pomiarowego:

 • zdalny, zautomatyzowany odczyt danych z liczników,
 • redukcja nadużyć dzięki alarmom sygnalizującym nadmierne zużycia wody,
 • ciągły dostęp online do zgromadzonych w chmurze danych,
 • poprawa jakości pomiaru dzięki wykorzystaniu najlepszych jakościowo komponentów,
 • zdalny dostęp do danych dotyczących rachunków, faktur,
 • podniesienie dokładności procesów związanych z rejestrowaniem poboru,
 • zarządzanie przepływami, możliwość szybkiego i precyzyjnego planowania poboru wody,
 • odczyty licznika pozwalają odbiorcy dostosować warunki sprzedaży do indywidualnego profilu zużycia przez niego energii.